Apr 02

Palladio, grondlegger van het classicisme

Architecten, Architectuur Comments Off on Palladio, grondlegger van het classicisme

Door Bob Witman,

Cornaro_6075Wie dacht dat Nederland plat is, heeft nooit goed rondgekeken in het achterland van Venetië.

Ongelooflijk plat! On-Italiaans saai ook. Afgezien van de kunstschatten die de steden herbergen, is het landschap langs de A4 richting Milaan niet direct de plaats waar de argeloze reiziger stil wil houden. Toch ligt in dit eeuwenoude agrarische land de sleutel verborgen tot een bouwrevolutie die in de zeventiende eeuw ook Nederland in zijn greep kreeg.

Pojana Maggiore bijvoorbeeld, is zo’n gat van niks, veertig kilometer ten zuiden van Vicenza. Een kaarsrechte hoofdstraat met op zondag slechts een barretje open waar zwijgende mannen een roze sportkrant lezen. Op straat verraadt geen enkel verwijsbord dat zich hier, aan de zuidrand van het dorp, een geheimtip van de provincie Veneto bevindt. Villa Poiana, gebouwd in 1550. Het ontwerp is van Andrea Palladio (1508-1580), de man van wie wordt gezegd dat hij voor de architectuur is geweest, wat Newton voor de zwaartekracht betekende.

Palladio is de grondlegger van het classicistisch bouwen. Een bouwleer die teruggrijpt op Romeinse tempelbouw, met strakke voorschriften over hoe ionische, dorische en korinthische zuilen moeten worden geordend. En het behelst een heilig geloof in symmetrie en de divinia proportio, de ideale maatverhouding. Dat is een variant op de door schilders gezochte gulden snede, de gedachte dat de volmaakte natuur een mathematische logica hanteert, die voor de mens onbewust herkenbaar is. Volgens Palladio streelt een vierkante ruimte of een kamer die 2 bij 3 of 3 bij 4 meet, het oog meer, dan een vertrek met willekeurig afmetingen.

Palladio_Villa_PojanaEr is geen enkele andere bezoeker op een zondag in oktober op het terrein van Villa Poiana. Dit is zeker een villa uit de toptien van Palladio die zijn scheppingen heeft rondgestrooid in en om Vicenza. De opdrachtgever, Bonifacio Poiana, was een militair van reputatie uit Venetië, wiens antecedenten teruggrijpen tot de riddertijd. Zijn krijgshaftig verleden verraadt zich door de vijf ogen, oculi, die Palladio in een boog boven de entree heeft aangebracht. Er zijn fresco’s, maar het meest fascinerende is de plattegrond. In een villa van Palladio heerst een natuurlijke hiërarchie; in elk vertrek ben je je bewust van de status van de kamer, van de imponerende entree, de pronkende ontvangszaal tot de nederigste dienstbodevertrekjes.
Palladio’s bouwopvattingen zijn vastgelegd in het boek Quattro Libri dell’Architettura (1570), dat eeuwenlang de grammatica van de architectuur heeft bepaald. Van de VS tot Uruguay, van Spanje tot de grachtenpandjes in Amsterdam verrezen gebouwen volgens zijn uitgangspunten. In Nederland zijn het Paleis op de Dam in Amsterdam en het Mauritshuis schatplichtig aan Palladio en diens opvolger Vincenzo Scamozzi. Reizigers als de Britse architect Inigo Jones, de secretaris van de Oranjes Constantijn Huygens, Wolfgang Goethe en later ook architecten als Le Corbusier en Peter D. Eisenman trokken naar Italië om zijn werk in situ te kunnen zien. En te bewonderen.
teatro olimpico‘Enkele uren geleden kwam ik hier aan’, schreef Goethe in zijn dagboek Italiaanse Reis op 19 september 1786. Hier, dat was Vicenza: ‘Ik ben al door de stad gelopen en heb het Teatro Olimpico en de bouwwerken van Palladio gezien. (. . .) Wanneer men deze werken met eigen ogen aanschouwt, beseft men pas hun grote waarde; want ze moeten door hun ware grootte en stoffelijkheid de blik in beslag nemen en door de schone harmonie van hun afmetingen en niet alleen in abstracte opstanden, maar met al hun op elkaar toelopende en wijkende perspectieflijnen de geest bevredigen. En dan zeg ik over Palladio: hij was een diep voelend en door en door groot man.’
Er zijn ruwweg dertig villa’s van Palladio, waarvan niet alles meer staat, veel ervan zijn nog particulier bezit. Hoewel het verspreidingsgebied niet groot is, kost het met een auto zeker een paar dagen om de belangrijkste villa’s te vinden.De huizen liggen goed verstopt, en veel vooroordelen die je kunt hebben over de Italianen en hun onvermogen richtingsborden logisch te plaatsen, worden bevestigd. Een Palladiogids en het kaartenboek van de Italiaanse touringclub TCI (schaal 1:200.000) zijn onmisbaar. Dan is het soms nog een gepuzzel, maar als je dan een villa vindt, en hij is ook nog te bezichtigen, is de bevrediging des te groter.
Zeker als een vrouw opendoet van wie je vermoedt dat ze de verarmde barones zelf is. En ze zich bereid toont tot een korte rondleiding langs levensmoe meubilair. In de meeste villa’s wordt niet meer gewoond. De banken proberen zich groot te houden onder grand-voulards. Op tafel ligt een architectuurtijdschrift uit 1972. Maar de vertrekken zelf, ze zijn majestueus en hebben nog niets van hun architectonische kracht verloren.

palladio_villa_rocaPalladio bouwde zijn villa’s voor de adel en rijke kooplui. Hij was zelf van simpele komaf, maar werd door een verlicht edelman uit Vicenza, Giangiorgio Trissino, geïntroduceerd in de betere kringen. Palladio’s opkomst viel samen met de verspreiding van het humanisme en herwaardering van het leven op het platteland, santa agricultura. Palladio’s villa’s gaven de opdrachtgever aan de buitenkant het imponerend aanzien van de romeinse tempels en van binnen humane en prachtig geproportioneerde leefvertrekken.
Sommigen villa’s zijn verwoest, een deed ooit dienst als lampenwinkel. Een volgende gaat door het leven als wijnboerderij of is dichtgetimmerd. Een aantal van de belangrijkste is de laatste jaren in handen van de overheid gekomen en gerestaureerd. Ze zijn goed toegankelijk. Maar geld is een probleem voor een regio die alleen al vierduizend monumentale villa’s moet onderhouden met slechts enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar.
Villa Cornaro is het grootste huis van het dorpje Piombino Dese, dertig kilometer ten oosten van Vicenza. De voorgevel is machtig uitgevoerd met een dubbbele loggia. Hier laat de entree er geen twijfel over bestaan dat op deze plaats de belangrijkste man van de omgeving huist. De villa is eind jaren tachtig te koop aangeboden. Er waren niet veel gegadigden, zo’n huis overeind houden is kostbaar.

Het mos zit op de natuursteen, de tijd heeft het stuc aangevroten, en het hek is op slot. Als je naar de bar aan de overzijde van de straat loopt, krijg je misschien de barman zo gek een kleine rondleiding te geven. Hij heeft de sleutel van het hek en laat je ook de achterzijde zien van het gebouw, die bijna net zo mooi is als de straatkant. Hij kan je ook vertellen dat een Amerikaan de villa voor een symbolisch bedrag heeft gekocht. Hij gebruikt het als zomerhuis, een zomerhuis dat tonnen aan onderhoud nodig heeft. Dankzij hem is deze villa niet in elkaar gezakt.
Vanaf Piombino Dese ben je in dertig minuten in Vicenza. Aan de zuidkant van de stad staat de allerberoemdste villa van Palladio bovenop een heuvel: Villa Rotonda. Hier is het leerstuk van de symmetrie tot krankzinnig niveau doorgevoerd. De centrale hal is een ronde koepel, naar alle vier de zijden nemen de ruimtes in belangrijkheid en omvang af. De vier lange bordessen strekken zich naar alle windrichtingen.

De bordessen hebben een oppervlak, die opgeteld precies gelijk is aan de totale oppervlakte binnen. Zo zijn er nog wel wat mathematische bijzonderheden op te sommen, maar zonder die wiskunde erin te herkennen, wordt duidelijk waarom een architect als Le Corbusier, de vader van het modernisme, zwaar onder de indruk was toen hij in 1922 dit gebouw bezocht, samen met zijn opdrachtgever La Roche, ter inspiratie voor een villa in Stein die hij zou gaan bouwen.
De stad Vicenza twee kilometer verderop is het natuurlijk vertrekpunt voor een architectuurtocht langs de villa’s. Palladio heeft er zijn hele leven gewerkt, en de stad is doordrenkt met zijn scheppingen. Overal staan zijn stadspaleizen, en de Corso Andrea Palladio is de hoofdstraat waar de inwoners aan het einde van de middag flaneren. Hier bevinden zich ook twee andere lievelingen uit het oeuvre van Palladio: het Teatro Olimpico, een schouwburg met een prachtig reliëfdecor. En Palladio’s beroemdste stadsgebouw de Basilica, een dubbele loggia op het belangrijkste plein van de stad, piazza Dei Signori.

Toen Goethe Rotonda en de Basilica had gezien, was hij sprakeloos. Die avond schreef hij in zijn dagboek: ‘Misschien heeft de bouwkunst nimmer meer zulk een hoogtepunt van weelde bereikt.’

 

 

Mar 17
Tower_of_winds_ito

Tower of the Winds, foto Tomio Ohashi

De Japanse architect Toyo Ito (71) heeft  de Pritzker Prize 2013 toegekend gekregen, in ontwerperskringen geldt dit als de ‘nobelprijs voor de architectuur’. Ito krijgt de prijs voor een esthetisch zeer sterk, maar ook technisch veelzijdig oeuvre. Zijn architectuur heeft duidelijk zijn wortels in de Japanse traditie, waar de gebouwen nooit zwaar lijken en de materialen altijd zeer zorgvuldig zijn gekozen.

In Amsterdam staat  een kantoorgebouw van Toyo Ito, de Ito-toren op de Zuidas (opgeleverd in 2005). Het is niet zijn meest interessante werk, maar toch een zeer karakteristieke toren van 100 meter hoog, waar glas afgewisseld met brede aluminiumstroken een horizontale geleedheid aan het gebouw geven.

Ito gold vooraf als een van de grote kanshebbers voor de prijs. Hij bouwt al  vier decennia lang over de hele wereld. De Serpentine Gallery in London (2002) was een spectaculair paviljoen. Maar het best is hij in zijn thuisland, zoals de toren voor Tod’s in Tokio. Waar de sprekende huid van het gebouw ook een constructiefunctie heeft gekregen. Continue reading »

Tagged with:
Feb 29

villa_tugendhat1Dit is Daniela Tugendhat, dochter van Grete Tugendhat, de opdrachtgever voor de bouw van Villa Tugendhat, in 1930 in Brno. Tsjechië. Dit ontwerp van Ludwig Mies van der Rohe geldt als een van de mooiste modernistische villa’s ter wereld. Het huis is volledig gerestaureerd en woensdag officieel geopend. Dat Daniela daarbij was, is bijzonder, want de familie heeft jarenlang strijd geleverd met de overheid die het gebouw na de Tweede Wereldoorlog in bezit heeft genomen. De Tugendhats, rijkse joodse ondernemers uit Brno, vluchten voor de Duitsers in 1938 en zijn nooit schadeloos gesteld voor het verlies van het huis. De restauratie is minutieus uitgevoerd en heeft 7 miljoen euro gekost. Tugendhat is vooral beroemd vanwege de geweldig woonkamer van 240 vierkante meter, met een glazen pui over 25 meter lengte die uitkijkt van een heuveltop over de stad. Beroemde Mies-meubels als de Barcelona-, de Brno- en de Tugendhatstoel zijn zorgvuldig nagemaakt. Daniela zit in de Brno-variant. Lees HIER een reportage over een van de hoogtepunten van Europese modernisme.

Tagged with:
Nov 09

Erasmusprijswinnaar Busquets roemt Randstad

Architecten Comments Off on Erasmusprijswinnaar Busquets roemt Randstad
Schets van Delft Spoorzone, door Joan Busquets

Schets van Delft Spoorzone, door Joan Busquets

De Randstad is het beste model voor de toekomstige stad, zegt Erasmusprijswinnaar 2011 Joan Busquets. De Spaanse architect en stedenbouwkundige krijgt de belangrijkste Nederlandse cultuurprijs (150 duizend euro) op 9 november voor zijn werk in de openbare ruimte. Busquets kent Nederland goed. Hij deed projecten in Den Haag, Amsterdam en Helmond, Nu werkt hij aan het plan Delft Spoorzone. Busquets ziet veel toekomst in het Hollandse Randstad model. Volgens de Spanjaard zijn de amorfe miljoenensteden als Mexico City of Bombay de echte problemen van de 21e eeuw. Terwijl de Hollandse clustering van steden wel een compacte samenleving oplevert, met alle voordelen van dien, maar tegelijk de relatie in stand houd met het landschap.  ‘De Randstad is stad van de toekomst’, zegt Busquets in een INTERVIEW. Het boek De stad in lagen (€ 35,-) verschijnt ter gelegenheid van de toekenning van de Erasmusprijs.

Tagged with:
Jun 20

The Whale_Van_Dongen9.10 u. Architect Frits van Dongen (1946) wordt de nieuwe rijksbouwmeester. Hij wil nog niet praten over ‘Belgische toestanden’ in Nederland.

HIJ IS EEN  gedreven architect die geen blad voor de mond neemt. De politiek, vindt Frits van Dongen, verschuilt zich vaak achter de mening van de bevolking: ‘Dat is pure lafheid’, zei hij een paar jaar terug op de radio. Goede architectuur is volgens hem geen zaak die per referendum moet worden geregeld. Dat levert veel middelmatige openbare gebouwen op.

Frits van Dongen (1946) wordt per augustus de nieuwe rijksbouwmeester, de hoogste adviseur van de overheid op gebied van architectuur. Hij volgt Liesbeth van der Pol op, die het werk drie jaar deed. Dat is tegenwoordig een normale termijn voor deze baan. Continue reading »

Tagged with:
Apr 24

UN_Studio_GroningenHet nieuwe rijkskantoor in Groningen van UN studio is inmiddels betrokken door ambtenaren. De officiele opening wacht nog op het sloop van de vier oude torens, waar vroeger de Dienst Uitvoering Onderwijs en belastingdienst zaten. 2500 werkplekken telt het gebouw, dat liefkozend Het Cruiseschip wordt genoemd door Groningers. Het ligt aan de zuid-entree van de stad langs de A7 en is 92 meter hoog, net iets lager dan de Martinitoren. Groningen is er trots op. Meer.

Tagged with:
Jun 28

scamozziwandeling22.40 u. Wandelen in Amsterdam met de Italiaanse bouwmeester Vincenzo Scamozzi (1548-1616), dat kan met een folder  die verschijnt bij de tentoonstelling Schoonheid op Maat in het Paleis op de Dam. Het is een ode aan de auteur van het architectenboek L’Idea della Architettura Universale (1615) die altijd een beetje in de schaduw stond van zijn leermeester Andrea Palladio. Koen Ottenheym schreef een publicatie en leidt in de bijbehorende folder de weg langs 22 gebouwen in de grachtengordel om te laten zien hoe groot de invloed van Scamozzi is geweest. Prachtige classicisme van vooral architect Philip Vingboons voor de rijke burgerij uit de Gouden Eeuw. Tentoonstelling tot 12 september. Zie ook recensie

Tagged with:
Dec 22

dorobanti_tower_zaha_hadid17.25 u. Zaha Hadid is veruit de meest bestudeerde architect op de website World Architecture News. com. Bezoekers van deze site, veel architecten, klikten in 2009 16.500 keer op het ontwerp voor de Dorobanti Tower (een hotel) in Boekarest. Hadid is sowieso de favoriet van architecten. Ze komt 20 keer voor in de top 100 van meest bekeken objecten, zeven keer in de top 20. Op twee volgt een ontwerp voor een draaiend hotel in Kroatië van het Britse bureau Richard Hywel Evans Architecture (linksonder). Derde is het Porsche Museum van Delugan Meissl Associated Architects (Oostenrijk) in Stuttgart. Vierde het ontwerp voor Ferrari World, een overdekt themapark in Abu Dhabi en vijfde opnieuw Zaha Hadid met de pitch die ze won voor het nieuwe havenkantoor voor Antwerpen.

rotating_hotel_croatiaporsche_museum_stuttgartferrari_world_dubaiantwerp_port_authority

Tagged with:
Dec 10

oscar_niemeyer210.05 u. Hij is de oudste nog werkende kunstenaar ter wereld. De Braziliaan Oscar Niemeyer wordt 15 december 102 jaar. Na een korte ziekenhuisopname is deze modernist eind november weer gewoon aan het werk gegaan op zijn kantoor in Rio de Janeiro. Van de schepper van de Esplanade der ministeries in Brasilia, is 13 december een documentaire te zien op Nederland 2, 18.15 uur: Het leven is een ademtocht.

Tagged with:
Dec 09

iPhone_Architecture_1216.40 u. Twee iPhone applicaties voor architectuurliefhebbers zijn in een week tijd gelanceerd. Architecture is van Makayama, een reisgids die locatiegestuurde data op je telefoon levert. Je kunt op elke plek in de wereld vragen: check my location en hij zoekt de meest nabije architectuurhighlights. Er zitten nog maar 600 gebouwen in deze app. SARA is een samenwerking van het Nederlands Architectuurinstituut en Layar. Die laatste is erg goed in augumented reality. Die legt een informatielaag over je beeld. Zo kan je je (nieuwe model) iPhone richten op een plek in de stad. SARA laat je dan zien hoe het gebouw er vroeger uitzag, danwel hoe het er uitziet als een nieuw ontwerp gerealiseerd zou zijn.

Tagged with:
preload preload preload